Voorstelling OiRA-tool voor de schoonmaaksector

Organisateur: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg en het Belgische focal point
Activité: 
Evenement
Date: 
Mercredi 03/05/2017 - 10:30 à 12:00
Prix: 
0,00€ €
Lieu: 
FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Ernest Blerotstraat 1
BRUSSEL 1070
België
50° 50' 15.0576" N, 4° 20' 5.3016" E
BE
Thèmes: 
OiRA
Wij hebben het genoegen u uit te nodigen voor de voorstelling van de OiRA tool voor de schoonmaaksector, georganiseerd door de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO), het Belgische Focal Point van het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). Dit is de uitgelezen kans om nader kennis te maken met de tool.

Doorgaans hebben kleine bedrijven beperkte middelen voor risicoanalyses. OiRA, dat voor Online interactive Risk Assessment staat, biedt hiervoor de oplossing. Met deze gratis software kan men op een eenvoudige en kosteneffectieve manier risicoanalyses uitvoeren op de werkvloer. 

OiRA-schoonmaak kwam tot stand door een intense samenwerking tussen de werkgevers- en werknemersorganisaties van de schoonmaaksector en de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 

EU-OSHA moedigt andere sectoren aan om hun eigen tool te ontwikkelen, aangepast aan hun behoeften. Zo wil het Agentschap de risicoanalyse promoten bij bedrijven en in het bijzonder bij KMO’s. 

PROGRAMMA

10u30 - Onthaal
10u40 - Inleiding OiRA - Frank Dehasque - Focal point manager EU-OSHA - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 
10u50 - Waarom een OiRA schoonmaak? – Een vertegenwoordiger van de sociale partners van de sector
11u00 - De risico’s, de risicoanalyse en de uitdagingen in de schoonmaaksector: ervaringen van een inspecteur – Yves Degroeve - Sociaal inspecteur - FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. 
11u15 - Demonstratie van de OiRA schoonmaak – Steven De Cleer – ABSU
11u45 - Vraagstelling 
12u00 - Netwerklunch